OM TEMA

EN MØTEPLASS FOR HELE MAT- OG DRIKKEINDUSTRIEN
Teknologisk Matforum (TEMA) har ca 550 medlemmer fra hele næringsmiddelbransjen, i tillegg til representert fra; produsenter, leverandører, konsulenter, utdanningsinstitusjoner og forskere som på en eller annen måte har en tilknyttning til bransjen.  TEMA skal være et profesjonelt næringsmiddelrettet teknologisk forum som er faglig interessant og nødvendig.
Konserveindustriens Teknologforening ble stiftet i 1949 og etterhvert som andre konserveringsmetoder kom til så ble navnet; Næringsmiddelindustriens Teknologforening.  I 1985 så foreningen det hensiktsmessig i å korte ned på det og Teknologisk Matforum ble til. Nå har vi forkortet ytterligere og bruker ved siden av Teknologisk Matforum også TEMA. Vi har ny logo, nye hjemmesider og et tilpasset medlems - og faktureringssystem.

TEMA skal være et forum for ide- og kunnskapsutveksling. For å holde våre medlemmer faglig oppdatert arrangerer vi Næringsmiddeldagene, TEMADAGER og vi har en egen fagside i bladet Matindustrien.

TEMA er et bindeledd mellom industri, forskning og forvaltning. Dette skaper et verdifullt nettverk og gir muligheter for ide- og kunnskapsutveksling mellom representanter fra ulike deler av bransjen. 
Vi har også god kontakt med forskningen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Forbrukerrådet, opplysningskontorene og universitetene, noe som er meget verdifullt for medlemmene.  

Vi er en ideell profesjonsforening uten støtte fra noen som gjør at vi kan ta opp en sak fra alle sider. Både styret, komiteer, møteledere og foredragsholdere bidrar kostnadsfritt og det er en fulltidsansatt i forumet. 

All kommunikasjon med medlemmene foregår via mail, nyhetsbrev, nettsider og i sosiale medier. På kort varsel kan vi sette opp et dagsaktuelt tema som berører mat- eller drikkeindustrien.