FOR STUDENTER

Top Image
FORSKE ELLER STUDERE I UTLANDET?
STUDENTTILBUD
Ønsker du å studere i utlandet så kan Valborg Aschehougs legat være med på å finansiere deler av ditt studie.

Stiftelsen gir stipend til studier eller forskning innen biologi, medisin eller organisk kjemi.

 

De tilgjengelige midlene gis som stipend til studier eller forskning ved anerkjente utenlandske universitet eller høyskoler, innen biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring.

Søkere må være norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.

  • Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 15. februar.
  • Søkere må være norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.
  • Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal, se link under
  • Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.
SØK HER
På TEMADAGER og Næringsmiddeldagene stiller vi 3 plasser til disposisjon for studenter til kun kr. 200,- pr. person. Utover de 3 plassene deltar studentene til halv pris

Studenter defineres av styret som personer som er kvalifisert til å få lån i lånekassen. Studentbevis må oversendes.

Stipendiat: Dersom du er stipendiat kan du delta til halv pris av vanlig deltagerpris. Se det aktuelle programmet for prisdifferanse medlem/ikke-medlem. 

Vi håper du har lyst å bli medlem og delta i et spennende faglig forum!

STUDENTMEDLEMSKAP


Uten tidsskriftabonnementer:

Kr. 200,-/år (ord.pris er kr. 1100/år).


Med tidsskriftabonnementer:

Kr. 600/år* (halv pris).
BLI MEDLEM